ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์)

ที่อยู่โรงพยาบาล312/1 ถนน ถ.เทศบาล1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
TEL 044-513-638
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท