ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

ที่อยู่โรงพยาบาล1158 มีชัย ซอย มีชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย หนองคาย 43000
TEL 042-421-412-4
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท