ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

ที่อยู่โรงพยาบาล151 หมู่ 1 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.บ้านกล้วย อ.เมือง , 6400
TEL 055-612-189-90
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท