ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง

ที่อยู่โรงพยาบาล37 ถนน เวชพฤกษ์พิทักษ์ ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช 80110
TEL 075-422-330
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท