ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสกลนคร

ที่อยู่โรงพยาบาล1041 ถนนเจริญเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
TEL 042-176-000
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท