ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล488 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
TEL 02-378-9000
ค่าคลอดเอง 82500 บาท
ค่าผ่าคลอด 105000 บาท