ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

ที่อยู่โรงพยาบาล8 ซอย แหลมเกตุ อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
TEL 038-320-300
ค่าคลอดเอง 60900 บาท
ค่าผ่าคลอด 66900 บาท