ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลซานคามิลโล

ที่อยู่โรงพยาบาล31 หมู่ 10 ตำบล สวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี 70110
TEL 032-210-691-5
ค่าคลอดเอง 23000 บาท
ค่าผ่าคลอด 35000 บาท