ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน

ที่อยู่โรงพยาบาล222 เพชรเกษม ถ. เพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110
TEL 032-532-576
ค่าคลอดเอง 32500 บาท
ค่าผ่าคลอด 45000 บาท