ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์

ที่อยู่โรงพยาบาล139 ถ. พลแพน ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี, 34000
TEL 045-244-973 045-240-074-9
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท