ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่โรงพยาบาล67/47-50 ศรีวิชัย ศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
TEL 077-282-520
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท