ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสิชล

ที่อยู่โรงพยาบาล189 หมู่ที่ 5 ถ.ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช 80120
TEL 075-535-630-4
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท