ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ

ที่อยู่โรงพยาบาล169 ถ.นิพัทธ์​สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่, จ.สงขลา, 90110
TEL 02-323-2993-5
ค่าคลอดเอง 20000 บาท
ค่าผ่าคลอด 33650 บาท