ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศิครินทร์

ที่อยู่โรงพยาบาล976 ถ. ลาซาล แขวง บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
TEL 02-366-9900
ค่าคลอดเอง 48000 บาท
ค่าผ่าคลอด 65000 บาท