ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

ที่อยู่โรงพยาบาล2 ถนน วังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
TEL 1474 (Hot Line)
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท