ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสิริเวช

ที่อยู่โรงพยาบาล151 ม. 7 ตำบล จันทนิมิต อำเภอ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000
TEL 039-605-666
ค่าคลอดเอง 39000 บาท
ค่าผ่าคลอด 53500 บาท