ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสิโรรส

ที่อยู่โรงพยาบาล247, 249 ถ. สิโรรส สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000
TEL 073-223-600-4
ค่าคลอดเอง 18000 บาท
ค่าผ่าคลอด 36000 บาท