ค่าคลอดบุตร คลินิกแพทย์สมเดช

ที่อยู่โรงพยาบาล53/1 ซอย​สุนทรโวหาร 4 (ชำนาญภาษา) ตำบล ทางเกวียน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 21110
TEL 038-671-493
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท