ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสมเด็จราชเทวี ณ ศรีราชา

ที่อยู่โรงพยาบาล290 ถนน เจิมจอมพล อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20110
TEL 038-320-200
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท