ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศรีสวรรค์

ที่อยู่โรงพยาบาล33/64 ถนน ดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
TEL 056-221-222
ค่าคลอดเอง 24000 บาท
ค่าผ่าคลอด 34000 บาท