ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น

ที่อยู่โรงพยาบาล123 หมู่ 16 ถ.​มิตรภาพ. ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
TEL 043-348-888
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท