ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ที่อยู่โรงพยาบาล27 ถ. สาทรใต้ แขวง ยานนาวา เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
TEL 02-838-5555 02-675-5000
ค่าคลอดเอง 50000 บาท
ค่าผ่าคลอด 77000 บาท