ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลสุขุมวิท

ที่อยู่โรงพยาบาล1411 ถ. สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
TEL 02-391-0011
ค่าคลอดเอง 59000 บาท
ค่าผ่าคลอด 79000 บาท