ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาล สูงเนิน

ที่อยู่โรงพยาบาล280 ถนน มิตรสัมพันธ์ ตำบล สูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170
TEL 044-286-422-3
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท