ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ

ที่อยู่โรงพยาบาล76 ถนนเณรแก้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง. อำเภอเมือง จังหวัด​สุพรรณบุรี 72000
TEL 035-523-777
ค่าคลอดเอง 25500 บาท
ค่าผ่าคลอด 49900 บาท