ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลจุกษุสุราษฎร์

ที่อยู่โรงพยาบาล44/1 ศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
TEL 077-276-999
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท