ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลภัทรธนบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล32/410 ม.6 ทางคู่ขนาน ถ. พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
TEL 02-901-8400-8
ค่าคลอดเอง 26000 บาท
ค่าผ่าคลอด 40000 บาท