ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลตะกั่วป่า

ที่อยู่โรงพยาบาล39/2 ถ. เพชรเกษม ตำบล บางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา 82110
TEL 076-584-250
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท