ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเทพากร

ที่อยู่โรงพยาบาล24 ซอย 1 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
TEL 034-272-705
ค่าคลอดเอง 29000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท