ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเทพปัญญา

ที่อยู่โรงพยาบาล99 หมู่ที่ 5 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
TEL 052-088-999
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท