ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลธนบุรีชุมพร

ที่อยู่โรงพยาบาล121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
TEL 077-658-555
ค่าคลอดเอง 39900 บาท
ค่าผ่าคลอด 55000 บาท