ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ธนบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล89 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000
TEL 043-811-757
ค่าคลอดเอง 22000 บาท
ค่าผ่าคลอด 30000 บาท