ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลธนบุรีอู่ทอง

ที่อยู่โรงพยาบาล2000/22 ถนนมาลัยแมน หมู่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัด​สุพรรณบุรี 72160
TEL 035-551-673-7
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท