ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

ที่อยู่โรงพยาบาล46/4 ถนน บูรพาใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
TEL 045-429-100 045-429-111
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด 54000 บาท