ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ที่อยู่โรงพยาบาล353 ถ. เยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
TEL 076-361-234
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท