ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเวชธานี

ที่อยู่โรงพยาบาล1 ซอย ลาดพร้าว 111 แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
TEL 02-734-0000
ค่าคลอดเอง 60000 บาท
ค่าผ่าคลอด 89900 บาท