ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร

ที่อยู่โรงพยาบาล700/888 หมู่ 1 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
TEL 033-265-599
ค่าคลอดเอง 33300 บาท
ค่าผ่าคลอด 41000 บาท