ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร

ที่อยู่โรงพยาบาล9/19 หมู่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
TEL 034-116-999 034-134-500-3
ค่าคลอดเอง 28000 บาท
ค่าผ่าคลอด 39000 บาท