ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ

ที่อยู่โรงพยาบาล2677 ถนนพัฒนาการ แขวง พัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
TEL 02-722-2500
ค่าคลอดเอง 37900 บาท
ค่าผ่าคลอด 52500 บาท