ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิภาวดี

ที่อยู่โรงพยาบาล51, 3 ถนน งามวงศ์วาน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
TEL 02-561-1111 02-941-2900
ค่าคลอดเอง 42900 บาท
ค่าผ่าคลอด 62900 บาท