ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิภาวดี ปิยะราษฎร์

ที่อยู่โรงพยาบาล1618/1 หมู่ 6 ถนนอู่ทอง-ด่านช้าง ตำบลอู่ทอง อำเภอ​อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
TEL 035-552-724-7
ค่าคลอดเอง 45000 บาท
ค่าผ่าคลอด 55000 บาท