ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

ที่อยู่โรงพยาบาล240/2-4 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวง บ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1070
TEL 02-412-0055-60
ค่าคลอดเอง - บาท
ค่าผ่าคลอด - บาท