ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์ฯ สมุทรสาคร

ที่อยู่โรงพยาบาล93/256 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบล​ท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
TEL 034-410-700-6
ค่าคลอดเอง 30000 บาท
ค่าผ่าคลอด 42000 บาท