ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

ที่อยู่โรงพยาบาล53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
TEL 02-265-7777 02-618-6200-20
ค่าคลอดเอง 45900 บาท
ค่าผ่าคลอด 69900 บาท