ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลวิมุด

ที่อยู่โรงพยาบาล500 ถ. พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
TEL 02-079-0000
ค่าคลอดเอง 59000 บาท
ค่าผ่าคลอด 75000 บาท