ค่าคลอดบุตร โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

ที่อยู่โรงพยาบาล44 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
TEL 02-836-9999
ค่าคลอดเอง 45000 บาท
ค่าผ่าคลอด 76000 บาท