โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลหนองคายหนองคาย 2500 บาท 042-413-456-65 IPD OPD -
โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลเอกอุดรอุดรธานี 3430 บาท 042-342-555 IPD OPD MED.Center