โรงพยาบาลจังหวัดค่าห้องเดี่ยวเบอร์โทรติดต่อIPDOPDMED.Center
โรงพยาบาลจุรีเวชร้อยเอ็ด 2500 บาท 043-518-019-26 IPD OPD MED.Center