โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลเอกชลชลบุรี 40000 บาท 42000 บาท 038-939-999