โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลจอมเทียนชลบุรี 55000 บาท 57000 บาท 038-259-977
โรงพยาบาลจังหวัดค่าคลอดเองค่าผ่าคลอดเบอร์โทรติดต่อ
โรงพยาบาลชลบุรีชลบุรี - บาท - บาท 038-931-000