ค่าห้องพักเดี่ยวสำหรับเด็ก โรงพยาบาลซีจีเอชสายไหม(สายไหม)

รายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ที่อยู่โรงพยาบาล91 หมู่ 1 ถนน เฉลิมพงษ์ แขวง สายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
TEL 02-991-8999
ค่าห้องเดี่ยว 3655 บาท
IPD
(บริการผู้ป่วยใน)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
OPD
(บริการผู้ป่วยนอก)
ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)
MED.Center
(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)
-